1. Pengujian zat gizi pangan dan makanan
  2. Konseling Gizi
  3. Informasi Gizi